Modlitební dopis – duben 2018

Slovo o kříži je bláznovstvím těm, kdo jsou na cestě k záhubě; nám, kteří jdeme ke spáse,  je mocí  Boží. 1. Kor. 1:18 Kříž, symbol smrti, nebo života? Na našich cestách po západních Čechách si všímám mnoha křížů. Vidím kříže u silnic, které jsou smutným symbolem smrti, nějaké tragické události v životě člověka a jeho blízkých. Vidím […]