Modlitební dopis – říjen 2018

Vděčnost … A buďte vděčni. Nechť ve vás přebývá slovo Kristovo v celém svém bohatství: se vší moudrostí se navzájem učte a napomínejte a s vděčností v srdci oslavujte Boha žalmy, …… Koloským 3/15 – 16 Milí přátelé, pracovníci mezi dětmi a naši věrní modlitebníci. Po prvním roce naší služby v západních Čechách prožíváme opravdovou […]