Misijní víkend pro děti na Rovné u Sokolova

Když domluvil, řekl Šimonovi: „Jeď na hlubinu. Tam roztáhněte sítě k lovu.“
„Mistře,“ řekl mu na to Šimon, „dřeli jsme celou noc a nic jsme nechytili. Ale když to říkáš ty, spustím sítě.“ Jakmile to udělali, nabrali takové množství ryb, že se jim sítě začaly trhat. Zamávali proto na své společníky na druhé lodi, ať jim jedou na pomoc. A když připluli, naplnili obě lodi, až se ponořovaly.
Když to Šimon Petr uviděl, padl před Ježíšem na kolena. „Odejdi ode mě, Pane!“ zvolal. „Jsem jen hříšný člověk!“ Spolu s ostatními byl totiž přemožen úžasem nad tím úlovkem ryb; stejně tak i Šimonovi společníci, Zebedeovi synové Jakub a Jan.
Ježíš ale Šimonovi řekl: „Neboj se. Od nynějška budeš lovit lidi.“ Jakmile s loděmi přirazili ke břehu, všechno opustili a šli za ním.

                                                                                   Lukáš 5/4-11

Rovná je malá obec vsazená do Slavkovského lesa, vzdálená od našeho bydliště asi 2O km. Před několika lety jsme tam měli nepravidelně „Klub dobré zprávy“, nepravidelně proto, že jsme jej měli venku na malém obecním hřišti – tedy jen za dobrého počasí – ale o tom někdy příště.

Letos, hned na začátku roku, jsme nezávisle na sobě uslyšeli Boží volání: ZORGANIZOVAT  NA ROVNÉ  MISIJNÍ  VÍKEND  PRO  DĚTI.

Není tam žádný křesťanský sbor ani společenství. Uposlechli jsme a dali jsme se Pánu Bohu k dispozici. Krok za krokem jak pokračovala jednání s panem starostou a přípravy akce jsme prožívali skutečnou Boží přítomnost, ochranu, požehnání, viděli jsme jak On sám jedná, vede všechna jednání, vstřícnost…

A my jsme se zase naučili něco nového:

  1. Pán Ježíš používá úplně obyčejné věci k vykonání těch neobyčejných. Tam, kde jsme si mysleli, že všechno známe a máme pod kontrolou nám ukázal, že ten, kdo vše řídí a je svrchovaným Pánem, je On!
  2. Pán Ježíš své učedníky |i nás| vyvedl z bezpečí mělčiny do rizika spojeného s hlubinami (viz. úvodní Biblický text).

V obci je asi 300 stálých obyvatel, z toho asi 25 dětí. Byl to krok do neznáma. Program pro děti začal v sobotu, 1. 7.od 9.30 -12.00, odpoledne od 14.00 – 17.00 Děti jsme učili písničky, zlatý veršík |Jan 3,16) a vyprávěli Biblické příběhy, odpoledne misijní vyprávění, k tomu spoustu vyráběček , her a soutěží. Směli jsme více jak 20-ti dětem, náctiletým i dospělým ukázat Boží lásku, milost i odpuštění v Pánu Ježíši Kristu. V neděli program vyvrcholil a v poledne jsme se s vděčností rozloučili.

  1. Pán Ježíš nás zapojil do jedné věci, aby nás naučil jinou – velké úlovky, ale i velké bouře se odehrávají na stejném moři. Když chceme mít jedno, musíme se vypořádat s druhým. Bez rizika není odměna. A tak : „Pane, na tvé slovo spustím sítě.“

 

                                                                                  Za všechny spolupracovníky Petr a Věrka Brahovi

Autor příspěvku: admin

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *