Modlitební dopis – říjen 2018

Vděčnost … A buďte vděčni. Nechť ve vás přebývá slovo Kristovo v celém svém bohatství: se vší moudrostí se navzájem učte a napomínejte a s vděčností v srdci oslavujte Boha žalmy, …… Koloským 3/15 – 16 Milí přátelé, pracovníci mezi dětmi a naši věrní modlitebníci. Po prvním roce naší služby v západních Čechách prožíváme opravdovou […]

Modlitební dopis – duben 2018

Slovo o kříži je bláznovstvím těm, kdo jsou na cestě k záhubě; nám, kteří jdeme ke spáse,  je mocí  Boží. 1. Kor. 1:18 Kříž, symbol smrti, nebo života? Na našich cestách po západních Čechách si všímám mnoha křížů. Vidím kříže u silnic, které jsou smutným symbolem smrti, nějaké tragické události v životě člověka a jeho blízkých. Vidím […]

Modlitební dopis – Prosinec 2017

Vy jste světlo světa. Nemůže zůstat skryto město ležící na hoře. A když rozsvítí lampu, nestaví ji pod nádobu, ale na svícen; a svítí všem v domě. Tak ať svítí vaše světlo před lidmi, aby viděli vaše dobré skutky a vzdali slávu vašemu Otci v nebesích. Milí přátelé, pracovníci mezi dětmi a naši modlitebníci Nedávno jsme […]

Misijní víkend pro děti na Rovné u Sokolova

Když domluvil, řekl Šimonovi: „Jeď na hlubinu. Tam roztáhněte sítě k lovu.“ „Mistře,“ řekl mu na to Šimon, „dřeli jsme celou noc a nic jsme nechytili. Ale když to říkáš ty, spustím sítě.“ Jakmile to udělali, nabrali takové množství ryb, že se jim sítě začaly trhat. Zamávali proto na své společníky na druhé lodi, ať jim jedou […]