Modlitební dopis – říjen 2018

Vděčnost … A buďte vděčni. Nechť ve vás přebývá slovo Kristovo v celém svém bohatství: se vší moudrostí se navzájem učte a napomínejte a s vděčností v srdci oslavujte Boha žalmy, …… Koloským 3/15 – 16 Milí přátelé, pracovníci mezi dětmi a naši věrní modlitebníci. Po prvním roce naší služby v západních Čechách prožíváme opravdovou […]

Modlitební dopis – duben 2018

Slovo o kříži je bláznovstvím těm, kdo jsou na cestě k záhubě; nám, kteří jdeme ke spáse,  je mocí  Boží. 1. Kor. 1:18 Kříž, symbol smrti, nebo života? Na našich cestách po západních Čechách si všímám mnoha křížů. Vidím kříže u silnic, které jsou smutným symbolem smrti, nějaké tragické události v životě člověka a jeho blízkých. Vidím […]

Modlitební dopis – Prosinec 2017

Vy jste světlo světa. Nemůže zůstat skryto město ležící na hoře. A když rozsvítí lampu, nestaví ji pod nádobu, ale na svícen; a svítí všem v domě. Tak ať svítí vaše světlo před lidmi, aby viděli vaše dobré skutky a vzdali slávu vašemu Otci v nebesích. Milí přátelé, pracovníci mezi dětmi a naši modlitebníci Nedávno jsme […]