Lego párty 2018

Lego-párty  AŠ (BJB)

LEGO Párty v Aši se v sobotu 28.4.2018 zúčastnilo 49 dětí ve věku 4-14 let, z nichž pouze 10 sborových. Ranní scénka okamžitě uvedla děti do dění a po krátkém programu jsme se vrhli na získávání stavebního povolení pod vedením stavby vedoucích a stavebních asistentů. Každý si během dne přišel na své. Někoho bavily stavební úkoly jako zatloukání hřebíků, slalom s kolečkem, stavba a plnění studny, někdo se vyloženě těšil na LEGO a jiní si zase užili společné hry. Mnohé děti poprvé v životě slyšely podobenství o dvou stavitelích a my se modlíme, aby v nich to slovo rostlo a působilo. Místní Ašský LEGO sběratel nám zapůjčil část svých modelů na výstavu a tak po závěrečné kolaudaci se fotoaparáty rodičů soustředily právě na ně. O akci byl velký zájem, větší než nám kapacita dovolila. Rodiče si pochvalovali, jak se u nás děti cítili dobře, že jsme bez stesku po mamince zapojili i ty nejmenší, děkovali za skvělý progam a péči, navíc to vše zadarmo. Už se ptali po další LEGO Párty. Několikrát ročně pořádáme akce pro děti, ale LEGO Párty jich do sboru přivedla stejně jako příměstský tábor třikrát více. Těšíme se tedy na další na jaře 2019.


Lego-párty  CHEB  (BJB 1)

V sobotu 21. dubna se v našem sboru BJB Cheb 1 uskutečnila velká misijní akce, kterou Lego party. Zúčastnily se jí děti převážně školního věku z věřících i nevěřících rodin a také děti z dětského domova. Děti z našeho sboru mohly pozvat své blízké kamarády a strávit s nimi den plný úkolů, písní, příběhů – a v neposlední řadě také Lega. Hodně Lega. Děti jsme rozdělili do šesti týmů, které byly označeny čísly a barvami. V každém týmu bylo přibližně deset
dětí a tři vedoucí.
Na začátku jsme předvedli hranou scénku a společně zazpívali pár písniček. Celá Lego party byla zaměřena na téma
stavby města a stavitelství obecně. Každý tým dostal formulář „Stavební povolení“ – když ho otevřeli, uviděli sedm
volných políček a vedle nich názvy různých institucím jejichž razítka pro schválení stavebního povolení byla potřebná. V těchto institucích se nacházela jednotlivá stanoviště, kde děti plnily nejrůznější úkoly.
První stanoviště bylo zatloukání hřebíků na zahradě před naším sborem.
Poslední stanoviště se nacházelo před naší modlitebnou. Stálo tam opravdové hasičské auto, které nám
poskytl místní sbor dobrovolných hasičů. Zde děti vyplnily tajenku a následně si mohly prohlédnout celé hasičské auto, vyzkoušet si sedět za volantem a na cokoliv se hasičů zeptat.
Po obědě se předalo slovo sestře Slámové, která vyprávěla dětem příběh z Bible o moudrém a hloupém muži, kteří si stavěli své příbytky na různých základech. Sestra měla příběh moc pěkně zpracovaný a používala názorné příklady.
A pak konečně přišlo vytoužené stavění Lega. Děti stavěly objekty různých institucí, které (ne)můžete najít ve městě.
Skládaly je na svých přípravných stolech a vytvořené výrobky odnášely na několik
Během stavění se k dětem přidali i dospělí, a tak se v závěru nenašel téměř nikdo, kdo by za celý den alespoň nějakou věc nepostavil. Všichni jsme se tak mohli na chvíli vrátit do svých dětských let.
Na konci se na naše výrobky přišli podívat rodiče dětí a probíhalo také závěrečné focení týmů.
Lego party se díky našemu milostivému Pánu vydařila.  A alespoň na nějakou chvíli jsme si opět vyzkoušeli
vidět svět dětskýma očima. Tento svět ale nemusíme vidět jen při nějaké misijní akci pro děti.
Všichni jsme totiž stále dětmi. Božími dětmi.


Lego-párty  PLZEŇ  (CB)

  1. 5. 2018 proběhla v Plzni v CB LEGO PÁRTY. Zúčastnilo se jí 47 dětí ve věku od 3 do 13 let.

Dopoledne děti plnily úkoly na stanovištích, pod vedením stavbyvedoucích. Získávali tak razítka potřebná k stavebnímu povolení, bez kterého by nemohli začít stavět své město.

Po vydatném obědě, návodu ke stavbě formou slovíčka pro děti a 3 společných soutěžích se děti za pomoci svých stavbyvedoucích pustili do díla.

Každá pracovní četa stavěla své město, která se na závěr spojila do jednoho kraje. Na závěr si každá skupinka připravila krátké představení svého díla pro rodiče.

Na závěrečnou kolaudaci byli pozváni i rodiče, pro které byla na závěr připravena kavárna.

Na závěr děti dostaly CERTIFIKÁT DOBRÉHO STAVITELE, medaili a slova písničky, která nás po celý čas doprovázela. Na závěr jsme si ji také se všemi dětmi a rodiči zazpívali.

Byly to vydařené a požehnané chvíle, na které děti i my vedoucí rádi vzpomínáme. Těšíme se na příští rok.


Lego-párty  KLATOVY  (CB)

Na Lego-párty přišlo celkem 28 dětí, které jsme rozdělili do  4 skupin po 7 dětech. Většina dětí byla z nevěřících rodin. Děti ze sboru přivedly své kamarády a tím se mohly přiznat k víře v Ježíše.    

Než jsme začali něco dělat, navštívili nás dvě známé postavičky   Pat a Mat, takový šikulové, kteří všechno popletli a tak jsme jim museli názorně ukázat, jak se městečko staví. Dopoledne děti musely splnit několik úkolů, aby dostaly povolení ke stavbě lego městečka. Nejdůležitější věcí z toho bylo, že děti mohly slyšet dobrou zprávu o tom, co pro ně Bůh udělal. Postavili společnými silami krásné lego-městečko, které se nám nechtělo bourat. Děti byly nadšené a těší se na další lego-párty. Také jsem vděčná za spolupracovníky, který udělali velký kus práce. A ten největší dík patří našemu Pánu, který je svrchovaný a milující Bůh. 

Také jsem vymyslela text písničky k legopárty. Děti ji rády zpívaly a hned se ji naučily. Je to na píseň „Dělání…“

Když rád stavíš z lega, máš rád legraci. Přidej sek nám hnedka, postav senzaci. Kostku ke kostičce, začni třeba hned. Vystavíme město, třeba taky věž,začnem s tím hned teď.

/:Stavění, stavění, město za chvíli stojí. Stavění, stavění je fajn.:/


Lego-párty  Konstantinovy Lázně  (BJB)

Dne 26. 5. 2018 se uskutečnila Legopárty v nové modlitebně v Konstantinových Lázních. Akce se účasnilo 18 dětí od 5 do 14 let. Po registraci byly děti rozděleny do třech družstev. Úvodní scénka o bezradných stavitelích dětem ukázala, že je potřeba, aby stavbu někdo řídil. Proto byl každému družstvu přidělen stavbyvedoucí. Následovala hra, která pomohla členům týmu  se vzájemně seznámit. Poté se družstva vydala získávat razítka na stavební povolení. Na šesti stanovištích v obci děti plnily připravené úkoly a potřebné povolení získaly. Po návratu do modlitebny byl pro všechny připraven chutný oběd. Odpolední program začal výkladem podobenství o dvou stavitelích, ve kterém jsme použili krátký animovaný film, a také názornou ukázku, která potvrdila, že stavba postavená na písku nemůže dešti a bouři odolat. Následovalo budování města. S nadšením stavěly jak děti, tak vedoucí, stavby postupně přibývaly, až bylo celé město hotové. Výsledek jejich společné práce ocenili i rodiče, kteří si přišli své ratolesti vyzvednout. Děti i dospělí byli spokojeni  a vyjadřovali přání účastnit se i případných budoucích akcí. Legopárty  byla povzbuzením pro všechny, kteří se na  jejím organizování podíleli. V budoucnosti plánujeme akci zopakovat.