Lego párty

Hlavní poselství LEGO Party:

Bůh má dobrý plán pro tvůj život. Ten plán najdeš v Bibli – Božím slově. Bůh ten plán vypracoval, protože tě má moc rád a jako ten nejlepší projektant ví, co je pro tebe

dobré a co nebezpečné.

Když budeš stavět svůj život na Božím slově, když budeš poslouchat Boží rady, které jsou v Bibli, je to jako bys stavěl na pevném základě, na skále, protože Boží slovo je mocné, pevné a neměnné. Bůh dal do Bible zapsat mnoho dobrých rad, jak máme žít, abychom byli šťastní a abychom dělali Bohu radost.

Není to vždy lehké poslouchat Pána Boha. Vyžaduje to námahu, ale stojí to za to.

 

Program je koncipován jako jednodenní akce pro děti z nedělních besídek s cílem pozvat „mimosborové“ děti, spřátelit se s nimi a navázat kontakt s jejich rodiči. Děti i dospělí si při něm hrají na dělníky, jsou rozdělení do pracovních týmů a pod „odborným“ dohledem stavbyvedoucích plní úkoly během celého dne.

Video

Reportáž televize POLAR z LEGO párty v Albrechticích u Českého Těšína dne 3. 3. 2018 ke stažení (40 MB): Reportáž


 Obsah:

Všechny podrobnosti a zajímavosti včetně programu a balíčku ke stažení najdete na:

http://www.detskamisie.cz/pro-deti/legoparty/

 

Důležitým prvkem na závěr je kolaudace staveb:

  • příchod rodičů
  • společná kolaudace staveb – jednotliví stavbyvedoucí prezentují svoje lego vesničky
  • focení skupinek s jejich výrobky
  • rozhovory s rodiči

Plakáty a pozvánky :