Modlitební dopis – duben 2018

Slovo o kříži je bláznovstvím těm, kdo jsou na cestě k záhubě; nám, kteří jdeme ke spáse,  je mocí  Boží.

1. Kor. 1:18

Kříž, symbol smrti, nebo života?

Na našich cestách po západních Čechách si všímám mnoha křížů. Vidím kříže u silnic, které jsou smutným symbolem smrti, nějaké tragické události v životě člověka a jeho blízkých. Vidím kříže na mnoha polorozpadlých kostelích. V minulosti snad symboly vyznání, dnes symboly jakési smrti. I zde něco žilo a zemřelo.  Na hřbitovech, náhrobních kamenech jsou vidět kříže, které již dnes jsou také symbolem smrti. A pak na našich cestách vidím kříže na budovách modliteben, kostelích, na průčelí sborových domů a tyto kříže jsou symbolem života. Pod těmito kříži se schází ti, kteří pod křížem Pána Ježíše Krista nechali svůj starý život, své hříchy a u otevřeného hrobu Pána Ježíše našli nový život. Zde oslavují Pána a každodenně žijí v jeho blízkosti. Pán Ježíš zemřel za naše hříchy, ale vstal z mrtvých, aby nás skrze prázdný hrob pozval k věčnému životu. V prázdném hrobě se kříž Pána Ježíše stal pro nás vítězstvím. Milí přátelé, co pro vás znamená kříž?  Věřím, že to není jen tragická událost, která se stala před více jak 2000 lety, ale že je pro vás, tak jako pro nás s Věrkou, radostnou událostí, ze které se můžeme radovat u otevřeného hrobu Pána Ježíše. Nechť toto poselství Velikonoc prozáří i vaše srdce, vaše životy i o těchto Velikonocích. Jsme vyzváni, abychom si tuto radostnou zprávu nenechali pro sebe, ale oslovovali všechny kolem nás a obzvláště děti.

Co jsme společně prožili v uplynulém období?

Mnohé sbory připravily krásné vánoční programy pro děti, ale i spolu s dětmi pro rodiče. Děti směly prožít vánoční programy ve svých klubech. Je úžasné, že tuto radostnou zvěst předáváte těm nejmenším. Chceme vás povzbudit, abyste vytrvali v této službě, kde nevidíte úrodu ke žni, ale stále máte v rukou semeno Božího slova, které rozesíváte. A to je náš i váš úkol – věrně rozsévat.

V lednu jsme prožili pěkné obecenství na semináři „Zvěst evangelia dětem ve sboru“, v CB Plzeň. Na začátku března jsme se sešli na semináři v Kynšperku nad Ohří, kde se povzbuzovali pracovníci táborů. Přednášel ředitel Dětské misie v ČR Zbyšek Šikula.  Druhý víkend v březnu jsme sloužili dětem na dětské minikonferenci v Plzni a třetí víkend jsme v Kynšperku otevřeli nově zrekonstruavanou klubovnu na sídlišti  velkou lentilkovou párty. Stále pokračujeme v návštěvách sborů, kde informujeme o programech Dětské misie.

Za co se můžete modlit konkrétně?

  • Za misijní víkend na Rovné u Sokolova
  • Za připravované LEGOpárty ve sborech
  • Za připravované sborové a příměstské tábory
  • Za nové spolupracovníky DM v západních Čechách a v ČR

 

Co vám chceme nabídnout?

  • Semináře  – dle domluvy a potřeby sborů. Prezentace Dět
  • ské misie při vašem nedělním shromáždění.Přednášky, diskuze pro dorost a mládež „Kře
  • sťan ve virtuálním světě“  Svět počítačů.Víkendový program na sídlištích –
  • spolupráce sboru.

Co nás čeká v dalším období?

14.4. – Seminář v Plzni – „ Zvěst evangelia dětem na ulici“

Duben – květen – LEGO párty ve sborech v západních Čechách /dle požadavků sborů/

7.5.-.12.5 – Celoevropská konference CEF   –  Maďarsko

2.6. – Den dětí

8.6. – 10.6. – Misijní víkend pro děti na Rovné u Sokolova

29.8. – 31.8. – Příměstský tábor v Kynšperku – „Děti pojďte si hrát“

15.9. – Konference DM pro pracovníky s dětmi v západních Čechách – BJB I. Cheb

Říjen – listopad – Kurz Efektivní vyučování dětí – stupeň 1 (EVD 1) pro západní Čechy

Autor příspěvku: admin

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *