Modlitební dopis – říjen 2018

Vděčnost

… A buďte vděčni. Nechť ve vás přebývá slovo Kristovo v celém svém bohatství: se vší moudrostí se navzájem učte a napomínejte a s vděčností v srdci oslavujte Boha žalmy, …… Koloským 3/15 – 16

Milí přátelé, pracovníci mezi dětmi a naši věrní modlitebníci.
Po prvním roce naší služby v západních Čechách prožíváme opravdovou vděčnost za všechny vás, jednotlivce i sbory, se kterými se smíme potkávat a sdílet, za všechny, kteří se za nás pravidelně modlíte a v neposlední řadě i za ty, kteří nás ať pravidelně, nebo jednorázově podporujete finančně. Získali jsme ve vás všech velikou oporu pro naši službu. S některými se potkáváme častěji, některé z vás jsme potkali možná jen jednou, ale i toto setkání bylo pro nás ujištěním a povzbuzením, že naše služba není marná a díky vám přináší i ovoce. Chceme i dále navštěvovat sbory v západních Čechách, zejména ty, kde jsme ještě nebyli. Nadále nabízíme semináře, diskuzní témata pro mládeže i dorosty a po včasné domluvě i stanové víkendy. Opět připravujeme LEGO-tour pro západní Čechy.
Předsudky

Předsudky

Filip vyhledal Natanaele a řekl mu „ Nalezli jsme toho, o němž psal Mojžíš v Zákoně a prorocích, Ježíše, syna Josefova z Nazareta“. Natanael mu namítl: „ Z Nazareta? Co odtamtud může vzejít dobrého? Filip mu odpoví: „Pojď a přesvědč se“. Jan 1 /45-46

Je hodně témat plynoucích z naší roční služby v západních Čechách, o kterých bychom rádi napsali. Dovolte mi se spolu s vámi zamyslet ještě nad jedním tématem – nad předsudky. Při naší službě se velice často setkáváme s hodnocením dětí podle jejich rodičů. Víme, kolik dluží nájmů, jak se nevhodně vyjadřují, jak se chovají a podle toho posuzujeme i jejich děti. Nedovedeme se na děti dívat bez jakýchsi předsudků. Při setkáních s dětmi reagujeme podobně jako Natanael. „Z Nazareta? Co odtamtud může vzejít dobrého?“ Známe rodiny, odkud děti přicházejí, a říkáme si: „Co z této rodiny může vzejít dobrého?“ Filipova odpověď nás učí jinému pohledu. „Pojď a přesvědč se“. Právě toto dítě, které se dostane pod vliv slova Božího, na nás vidí, že prožíváme něco zcela jiného, než s čím se setkávají doma a u svých kamarádů. Tyto děti mohou být zasaženy evangeliem a stát se svědectvím pro svoji rodinu. Možná přinesením letáků a Bible z klubu, nebo změnou chování, vyjadřováním se. Dílo Boží záchrany pro člověka
a i pro ty nejmenší trvá. Zkušenosti z letošních letních akcí nám jsou toho důkazem. Přinášejme evangelium dětem bez předsudků.

Co jsme mohli prožít

Od posledního modlitebního dopisu se toho z Boží milosti událo mnoho. Na jaře v mnoha sborech probíhala LEGO-párty. S tím byly spojeny naše návštěvy v těchto sborech při jejich přípravách. Někde jsme jen školili, jinde jsme s Věrkou měli slovo k dětem, jinde jsem kázal při bohoslužbách. Společně s vámi jsme prožili požehnané chvíle. V červnu jsme opět s naším rodinným týmem zorganizovali víkendovku pod stanem na Rovné u Sokolova. V srpnu jsme přijali pozvání sloužit na dětských bohoslužbách v Přešticích a ještě jednou v září na mládežnických bohoslužbách. Konec léta, poslední týden prázdnin, patřil příměstskému táboru v Kynšperku. Téma – Na Indiánské louce. Prázdniny a září byly pro mne ve znamení služby slovem při kázáních v několika sborech. Pán Bůh nám dovolil za ten rok oslovit více než 200 dětí, ať již ve sborech, nebo mimo sbory. V září se uskutečnila konference Dětské misie ve sboru BJB CHEB I. I zde jsme prožili v počtu asi 30-ti účastníků požehnané chvíle plné nových podnětů a nápadů. Úžasné byly i rozhovory o přestávkách. Měsíce září a říjen jsou pro naši rodinu měsíci oslav. Několik narozenin a co víc? S Věrkou a hlavně s celou rodinou jsme směli s vděčnosti oslavit 30 let našeho společného života. Listopad je pro nás měsícem očekávání. Očekáváme v naší rodině vnoučátko a tak se již nyní těšíme.

Ke stažení: Modlitební dopis _říjen2018

Autor příspěvku: admin

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *