O nás

Marek 10:14 – 16

Ježíš řekl: „Nechte děti přicházet ke mně, nebraňte jim, neboť takovým patří království Boží. Amen, pravím vám, kdo nepřijme Boží království jako dítě, jistě do něho nevejde.“ Objímal je, vkládal na ně ruce a žehnal jim.

Nabízíme

Semináře:     

 • vyučování dětí ve sboru
 • evangelium dětem z ulice
 • zakládání klubů a vyučování v nich
 • pořádání táborů a příměstských táborů
 • EVD – kurz „ Efektivní vyučování dětí“
 • křesťan ve virtuálním světě – vhodné pro mládež
 • další semináře a přednášky dle předchozí domluvy

LEGO párty 2018  – západní Čechy

 Naše pomoc:

Jsme připraveni vám pomoci s prací mezi dětmi ve vašich sborech.

 • poradenství – přijedeme za vámi
 • různé pomůcky, materiály pro usnadnění práce s dětmi
 • zasílání zpravodaje Dětské misie – zdarma

Náš cíl:

 • aby co nejvíce dětí v západních Čechách poznalo Pána Ježíše
 • pomáhat při zakládání klubů v místech, kde děti prožívají svůj volný čas
 • připravit konferenci DM v Západních Čechách v roce 2019, kde byste se mohli sdílet a načerpat nové podněty
 • připravit dle zájmu 2018 nebo 2019 kurz EVD1
 • připravit adresář – kontakty všech pracovníků mezi dětmi ve sborech a křesťanských org.
 • informovat o dění v „Dětské misii“

 Pán Ježíš i v našem národě koná své dílo; dali jsme se mu plně k dispozici a chceme tady u nás, dětem v našem kraji – ty jsou přece budoucností národa – přinést Pána Ježíše Krista.

Toužíme, aby Jej poznaly, zamilovaly si Ho, přijaly Ho a celým svým životem mu sloužily.

Prosíme za vaše přímluvné modlitby za nás, naší práci a děti v tomto kraji.

Petr a Věrka Brahovi
koordinátoři služby DM pro západní Čechy
mobil:  +420 725 003 215 | e-mail:  zc@detskamisie.cz